Pogoji zasebnosti in varovanja podatkov

Pri Pelotonu (v nadaljevanju tudi »spletna stran«), dostopnem na www.peloton.si, je ena glavnih prioritet zasebnost obiskovalcev. Dokument Pogoji zasebnosti in varovanja podatkov vsebuje podatke o informacijah, ki jih zbiramo ter njihovo uporabo.

V kolikor imate kakršnokoli vprašanje, glede pogojev zasebnosti in varovanja podatkov, nas kontaktirajte na e-poštni naslov [email protected]

Pogoji zasebnosti in varovanja podatkov se nanašajo zgolj na spletne aktivnosti in veljajo za podatke, ki jih obiskovalci delijo na spletni strani. Omenjeni pogoji se ne navezujejo na podatke pridobljene izven spleta ali preko kateregakoli drugega kanala kot spletna stran Peloton.

Soglasje

Z uporabo naše spletne strani sprejemate pogoje zasebnosti in varovanja podatkov.

Podatki, ki jih zbiramo

Če ste le obiskovalec spletnih strani Peloton, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. Če se na spletno stran ali forum prijavite, o vas zbiramo še druge podatke, potrebne za izvajanje storitve. Ti osebni podatki so:

 • ime in priimek
 • uporabniško ime;
 • e-poštni naslov;
 • IP-naslov
 • slika profila

V kolikor nas boste kontaktirali neposredno, bomo o vas morda zbirali dodatne osebne podatke, kot so telefonska številka, vsebina sporočila, poslane priponke in ostale informacije, ki jih boste poslali.

Kako uporabljamo osebne podatke?

Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni zgolj za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Varstvo vaših osebnih podatkov jemljemo zelo resno.

Pri registraciji na našo spletno stran ali na naš forum pridobimo in obdelujemo vaš e-poštni naslov in uporabniško ime, ki sta potrebna za potrditev registracije in ustvaritev vašega uporabniškega računa, s katerim dostopate do našega foruma. Ob deaktiviranju oziroma izbrisu vašega uporabniškega profila, se samodejno izbriše tudi vaš e-poštni naslov in uporabniško ime.

Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje, se vključijo v zbirko podatkov izdajatelja. Ti podatki se obdelujejo za potrebe obveščanja o portalu, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov,   za raziskave trga, obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah in novostih. Podatke, ki jih bo izdajatelj pridobil iz drugih virov, lahko združi s podatki v zbirki podatkov izdajatelja tudi z namenom prilagoditve oglasnega sporočila za uporabnika drugih vsebin izdajatelja. Podatki se bodo uporabljali za ugotavljanje zanimanja uporabnika za določeno vsebino in oglase na produktih izdajatelja in posledično prilagajanje oglasnih sporočil določenemu uporabniku.

Zakoniti interes

Peloton lahko obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva. Uporaba vaših osebnih podatkov služi za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev ali naročnin nanje, za zagotavljanje stabilnega delovanja našega sistema in storitev ter za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpeljevanje zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistema. Sledenje ni dopustno, kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov.

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.

Hramba in izbris osebnih podatkov

Peloton bo hranil osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. V kolikor spletna stran podatke obdeluje na podlagi zakona, jih bo podjetje hranilo za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Tiste osebne podatke, ki jih Peloton obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, bo Peloton hranil do preklica privolitve ali do zahteve do izbrisa podatkov. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh. Peloton lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Izjemoma lahko Peloton zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz Splošne uredbe, kot so našteti: uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave, razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja, namenov arhiviranja v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalnih namenov ali statistični namenov, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov. Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

Zunanji ponudniki storitev

Peloton lahko posamezne obdelave osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje izključno v imenu upravljalca, v mejah njegovega pooblastila in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tem dokumentu.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi v večini deluje Peloton:

 • ponudniki socialnih omrežij in spletnega oglaševanja (Google, Facebook, Instagram, Twitter ipd.)
 • ponudniki e-poštnih storitev in storitev v oblaku (Google, Microsoft ipd.)
 • vzdrževalci informacijskih sistemov
 • oglaševalci (//g.ezoic.net/privacy/peloton.si)

Peloton v nobenem primeru ne bo posredoval osebnih podatkov posameznika tretjim nepooblaščenim osebam. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil spletne strani in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za katerekoli druge namene.

Piškotki

Peloton na spletnem mestu uporablja »piškotke«. »Piškotki« omogočajo hranjenje informacij vključno z obiskovalčevimi preferencami in obiskovalčevimi obiski strani. Informacije so uporabljene za optimiziranje uporabnikove izkušnje s prilagajanjem vsebine strani glede na obiskovalčev brskalnik in/ali druge podatke.

Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere strani morda ne bodo delovale pravilno ali pa vam bo onemogočen dostop do vseh informacij. Sprejem »piškotkov« ni pogoj za uporabo spletnega mesta Peloton.

Pravice posameznika glede obdelave podatkov

V skladu s Splošno uredbo ima posameznik sledeče pravice iz varstva osebnih podatkov:

 • Zahteva lahko informacije o tem, ali imamo osebne podatke o njem, če jih imamo, kateri so te podatki, na kakšni podlagi jih imamo in zakaj jih uporabljamo.
 • Zahteva lahko dostop do svojih podatkov, kar omogoča, da prejme kopijo osebnih podatkov, ki jih imamo o njem ter preveri, ali jih obdelujemo zakonito.
 • Zahteva lahko izbris osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma kadar uveljavlja svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave.
 • Zahteva lahko popravke osebnih podatkov, kot je popravek nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov.
 • Ugovarja lahko nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, kjer se zanašamo na zakoniti poslovni interes (tudi v primeru zakonitega interesa tretje osebe), kadar obstajajo razlogi, povezani z njegovim posebnim položajem; ne glede na določilo prejšnjega stavka, ima pravico kadarkoli ugovarjati, če obdelujemo njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja.
 • Zahteva lahko omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov, kar pomeni prekinitev obdelave osebnih podatkov o njem.
 • Prekliče lahko privolitev oziroma soglasje, ki ga je podaril za zbiranje, obdelavo in prenos njegovih osebnih podatkov za določen namen; po prejemu obvestila, da je umaknil svojo privolitev, bomo prenehali obdelovati njegove osebne podatke za namene, ki jih je prvotno sprejel, razen če nimamo druge zakonite pravne podlage za to, da to storimo zakonito.

Če želite uveljaviti katero koli od prej navedenih pravic, pošljite zahtevek na elektronski naslov [email protected].

Dostop do vaših osebnih podatkov in uveljavljane pravic je za vas brezplačno. Vendar pa lahko zaračunamo razumno plačilo, v kolikor je zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti če se ponavlja. V takšnem primeru lahko zahtevo tudi zavrnemo.

Varovanje otrok

Peloton se zavzema za zaščito otrok pri uporabi interneta. Starše in skrbnike spodbujamo, da opazujejo, nadzirajo in usmerjajo otrokove spletne aktivnosti.

Peloton zavestno ne zbira osebnih podatkov otrok mlajših od 13. let. V kolikor mislite, da je vaš otrok posredoval tovrstne podatke naši spletni strani, vas močno nagovarjamo, da nas nemudoma kontaktirate. Po najboljših močeh se bomo potrudili, da odstranimo vse tovrstne informacije s svoje baze podatkov.

Sprememba pravil zasebnosti

Peloton si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadarkoli spremeni svojo politiko o zasebnosti in posodobi ter spremeni ta pravilnik o zasebnosti. Svetujemo vam, da pravilnik o zasebnosti redno pregledujete. Peloton vas bo o spremembah Pogojev zasebnosti in varovanja podatkov po e-pošti obvestila le v primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na obdelavo osebnih podatkov.